HCI Technologies
/

Computer Vision, Augmented & Virtual Reality, Wearable Tech and Artificial Creatures

 

Opdracht Excursie.

Het project dat ik meest interessant vond is "A Word in Flux". Dit project was gemaakt door Petra Kubernátová en Maximilian Roele. Het project toont hoe mens de toekomst van de wereld kan beïnvloeden en de uitkomst ervan. Wat mensen nu doen, kunnen verschillende scenario's in de toekomst veroorzaken zoals oorlog. Bij dit project laat de maker aan ons zien dat met een druk op een knop alles fout kan gaan. Deze metaforische knop is onze beslissingen die de toekomst kan beïnvloeden.

Wanneer je op een knop drukt, gebeurt een scenario op de wereldkaart. De LED-lampen die achter het bord zitten, gaan aan wanneer op de knop gedrukt is en data wordt verstuurd van Processing naar Arduino om een random scenario te kiezen die uiteindelijk op de kaart komt. Er zijn verschillende scenario's. Wanneer er oorlog is, rode LED-lampen komen aan bij de Europese landen. Als er een epidemie is, gaan de LED-lampen aan in Afrika. Deze twee scenario's horen bij meerdere scenario's die gekozen kunnen worden.

Het team achter dit project heeft een wereldkaart gemaakt door gaten uit een vierkant hout bord te drillen. Ze hebben codes in het programma van Arduino en Processing geschreven die zorgen dat de LED-lampen die ze achter het bord hebben geplakt aan gaan bij het juiste scenario en plek op het bord. Om te zorgen dat het juiste scenario zich afspeelt, heeft het team data van internet gebruikt om zulke scenario's te bedenken die kunnen gebeuren. De data zijn statistische informatie over noodsituaties die nu al in de wereld gebeuren of gebeurd zijn, bijvoorbeeld een epidemie in Afrika, oorlog tussen Europa en Noord-Amerika, bosbrand in Zuid-Amerika, enzovoort.

Ik vond dit project interessant, want het laat zien op een unieke, creatieve en visuele methode de datagegevens die elke jaar door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) worden gepubliceerd. Ik heb eerder een infographics gemaakt waarvoor ik tevens datagegevens gebruik om de onderwerp te kunnen uitleggen. Ik zou graag meer out-of-the-box methodes gebruiken en dit project is een goed voorbeeld hiervan.